mareshead
break

break

 

 • Pregled interniste
 • EKG i kardiološki pregled
 • Ehokardiografski pregled (Eho srca, Ultrazvuk srca)
 • 24h Holter EKG
 • 24h Holter krvnog pritiska
 • Test opterećenjem (Ergometrijski test)
 • Dopler krvnih sudova vrata (Karotidnih i vertebralnih arterija) i vena i arterija ruku i nogu
 • Mišljenje za operaciju
 • Sistematski i periodični (ciljani) kardiološki pregled
 • Pregled i spirometrija

 

 • Pregled i terapija
 • Ultrazvuk štitaste žlezde
 • Pregled i terapija

 

 • Pregled i terapija
 • Ultrazvuk abdomena
 • Pregled i terapija